การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

 ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ สอ.ทอ. เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เริ่มดำเนินกิจกรรมในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑