การจัดกิจกรรมแปรอักษร สอ.ทอ.

การจัดกิจกรรมแปรอักษร สอ.ทอ.

ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง สอ.ทอ. ร่วมแปรอักษร ทีสนามกีฬา สอ.ทอ. เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. วันพุธที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑