การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ.

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ.

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ.

ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดวังตูม จ.นครนายก เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑