กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๒

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๒

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๒
ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ข้าง ศคพ.สอ.ทอ. ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒