กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน พ.ย. ๖๑

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน พ.ย. ๖๑

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน พ.ย. ๖๑
ข้าราชการ และลูกจ้าง ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ข้าง ศคพ.สอ.ทอ. ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑