ซ้อมดับเพลิง ๒๗ ก.พ. ๖๒

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ