นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกงานในวันที่๑๑-๑๓ มี.ค.๖๒ ที่ ศคพ.สอ.ทอ.

นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกงานในวันที่๑๑-๑๓ มี.ค.๖๒ ที่ ศคพ.สอ.ทอ.

นนอ.ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาวิชาการฝึกงานใน ศคพ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปฎิบัติงานในอนาคต