พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐๐๐ ณ ห้องประชุม สอ.๓