รอง จก.สอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์

รอง จก.สอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์

รอง จก.สอ.ทอ.
ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์

พลอากาศตรี ทรงพล พรหมวา รอง จก.สอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 1.พ.ย.61 เวลา 09.30 น. และเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ