สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑

ศคพ.สอ.ทอ. จัดสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ และงานเลี้ยงสังสรรค์ (CC Unity Party พักหรู ดูทะเล) ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตเลียมและพลังงานทหาร อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง