กิจกรรมทำความสะอาด ๒๔ ต.ค.๖๐

กิจกรรมทำความสะอาด ๒๔ ต.ค.๖๐

กิจกรรมทำความสะอาด

                    ตามสั่งการ จก.สอ.ทอ.ในที่ประชุมติดตามงานสนับสนุนงานพระราชพิธี ฯ เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๐ ณ ห้องประชุม สอ.ทอ.๑ ให้ นขต.สอ.ทอ.จัดกำลังพลทำความสะอาดพื้นที่บริเวณนอกอาคารของหน่วยและพื้นที่บริเวณรอบนอกกำแพง สอ.ทอ. ในวันอังคารที่ ๒๔ ต.ค.๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ น.