การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ.

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. และพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารของ นขต.สอ.ทอ. เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐