ผู้เขียน: พงศกร วงศ์จันทร์อินทร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทร…
Read more

สัมมนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำ62

สัมมนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำปี 62  วันที่ 14 กันยาย…
Read more

อบรม Workspace one

รอง จก.สอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์

รอง จก.สอ.ทอ.ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ พลอากาศตรี ทรงพ…
Read more

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ ศคพ.สอ.ทอ. จัดสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ และ…
Read more

การจัดกิจกรรมแปรอักษร สอ.ทอ.

ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง สอ.ทอ. ร่วมแปรอักษร …
Read more

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ.

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ. ผู้อำนวยการ , ข…
Read more

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑ &nb…
Read more