นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกงานในวันที่๑๑-๑๓ มี.ค.๖๒ ที่ ศคพ.สอ.ทอ.

นนอ.ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาวิชาการฝึกงานใน ศคพ. เพื่อเพิ่มพูน…
Read more