หมวดหมู่: กิจกรรมภายนอกหน่วย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

อบรม Workspace one

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑

สัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ ศคพ.สอ.ทอ. จัดสัมมนาประจำปี ๒๕๖๑ และ…
Read more

การจัดกิจกรรมแปรอักษร สอ.ทอ.

ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง สอ.ทอ. ร่วมแปรอักษร …
Read more

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ.

การทำกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ศคพ.สอ.ทอ. ผู้อำนวยการ , ข…
Read more

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑ &nb…
Read more

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กล่าวสารอวยพรปีใหม่ พุทธศั…
Read more

การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. การจัดกิจ…
Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน   ตามคำส…
Read more

กิจกรรมทำความสะอาด ๒๔ ต.ค.๖๐

กิจกรรมทำความสะอาด           &…
Read more