หมวดหมู่: กิจกรรมภายในหน่วย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

พิธีมอบใบรับรองระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล

พลอากาศตรี อาทิตย์ อู่วิเชียร รองเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทร…
Read more

สัมมนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำ62

สัมมนาศูนย์คอมพิวเตอร์ประจำปี 62  วันที่ 14 กันยาย…
Read more

อบรม Workspace one

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน เม.ย. ๖๒

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน เ…
Read more

นักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ ๕ เข้ารับการฝึกงานในวันที่๑๑-๑๓ มี.ค.๖๒ ที่ ศคพ.สอ.ทอ.

นนอ.ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาวิชาการฝึกงานใน ศคพ. เพื่อเพิ่มพูน…
Read more

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน พ.ย. ๖๑

กิจกรรมทำความสะอาดภายในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ประจำเดือน พ…
Read more

รอง จก.สอ.ทอ. ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์

รอง จก.สอ.ทอ.ตรวจเยี่ยมศูนย์คอมพิวเตอร์ พลอากาศตรี ทรงพ…
Read more