หมวดหมู่: กิจกรรมภายในหน่วย

ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทหารอากาศ

การจัดกิจกรรมแปรอักษร สอ.ทอ.

ผู้อำนวยการ , ข้าราชการ และลูกจ้าง สอ.ทอ. ร่วมแปรอักษร …
Read more

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. ปี ๖๑ &nb…
Read more

อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑

ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ กล่าวสารอวยพรปีใหม่ พุทธศั…
Read more

การจัดกิจกรรมทำความสะอาด ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

การจัดกิจกรรมทำความสะอาดในหน่วยงาน ศคพ.สอ.ทอ. การจัดกิจ…
Read more

กิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งที่ ๑/๖๐

Internal Audit ISO27001:2013 กิจกรรมตรวจสอบภายใน ครั้งท…
Read more

กิจกรรม Awareness Training ISO27001:2013

กิจกรรม Awareness Training ISO27001:2013 กิจกรรมอบรม Aw…
Read more

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวน   ตามคำส…
Read more

กิจกรรมทำความสะอาด ๒๔ ต.ค.๖๐

กิจกรรมทำความสะอาด           &…
Read more

นนอ.เข้ารับการฝึกงาน

นนอ.เข้ารับการฝึกงาน        นนอ.ชั้…
Read more

พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ

พิธี รับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการ ศูนย์คอมพิวเตอร…
Read more